Därför kan du bromsa ditt åldrande

Att åldras innebär att det med åren sker förändringar i kroppens organ som gör att dess funktioner gradvis försämras. Men varför vi egentligen åldras och så småningom dör, ja det tillhör fortfarande en av livets stora gåtor.

Dags att slopa det traditionella åldersbegreppet

Dagens träning- och hälsotrend tycks inte ha några gränser. Kanske en naturlig reaktion i ett samhälle där stressen ökar, samtidigt som vi lockas att äta allt sämre och sitta still allt mer.
Intresset för hur vi genom en mer aktiv och medveten livsstil kan öka vårt välmående blir allt större. Vi må sträva efter olika saker i våra liv, men att må bra är ju ändå till syvende och sist det vi alla vill. Dagligen fylls media med information, uppmaningar, tips och debatter i ämnet. Många är med och tycker och tänker om hur vi ska leva våra liv för att nå optimala resultat.